Stickning
Allt om stickning
 Nybörjare
-->
 

Ordlista över sticktermer

Förkortningar på engelska översatta till svenska.

Mina Kool-Aid-färgade strumpgarner som hänger på tork

 

beg = beginning - början

bo = bind off - maska av

co = cast off - maska av

dec = decrease - minska

g st = garter stitch - rätstickning

k = knit - rät maska

k2tog = Knit two together - sticka ihop två maskor.

ktbl = knit through back loop - sticka en rät maska genom bakre maskbågen

kw = knitwise - som när du stickar räta maskor.

M st = moss stitch

m1 = make one - gör en maska

p = purl - avig maska

pm = place marker - placera ut stickmarkör

ptbl = purl through back loop - sticka en avig maska genom bakre maskbågen.

pw = purwise - som när du stickar avigt.

rep = repeat - repetera

Rnd = round - varv

skpo = slip knit pass slipped stitch over - lyft en maska, sticka nästa och för lyfta maskan över den stickade. släpp (du har minskat en maska)

ssk = slip, slip, knit - lyft två maskor var för sig och sticka sedan ihop dem.

st(s) = stitch(es) - maska/maskor

stst = stocking/ stockinette stitch - slätstickning

yb = yarn behind - garnet bakom (arbetet)

yfwd = yarn forward - garnet framför (arbetet)

yo = yarn over - omslag

 

tension / gauge = masktäthet / stickfasthet. Dvs hur många maskor och varv som ryms på oftast 10x10 cm